Nutikas Project

  • FacebookTwitterPinterestBufferGoogle+

Nutikas projekt

2019-2021 Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine. Projekti eesmärgiks on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus. Toetatavat projekti juhitakse Pentamet OÜ ja TalTechiga koos. (210 980 €)

Send a price query

Contact us and we will find a solution!